Friday, 14 August 2015

KUMPULAN DOA DOA

Error .......

   Sesunggughnya akhlak yang bagus itulah yang menjadikan sebab keberuntungan didunia dan akhirat.

KUMPULAN DOA DOA ROSUL ALLAH SWT

Sebelum kita berdoa seyogyanya kita juga mengenali waktu waktu mustajab/terkabulnya doa,adapun  waktu yang  dimaksutkan sebagi berikut :

 1.sepertiga malam yang terakhir
 2.sesudah sholat fardlu(lima waktu)
 3.waktu sujud dalam sholat
 4.waktu antara adzan dan iqomah
 5.waktu pertengahan malam
 6.waktu menghadapi musuh
 7.waktu sepanjang hari jumat
 8.waktu menghatamkan al quran

Sebab sebab tertolaknya doa

 1.tidal memenuhi hak hak allah
 2.tidak mengamalkan isi al quran yng dibacanya
 3.tidak menjalankan sunah rosul dikehidupannya
 4.berperilaku setan
 5.sering berbuat dosa/maksiat
 6.tidak melakukan amal sholeh
 7.tidak bersiap diri salam menghadapi maut
 8.tidak pernh bersyukur

    Demikianlah sebab sebab tentang doa yang dikabulkan dan tidak dikabilkannya,berdoa hendaknya yakin klau permintaan kita pasti dikabulkan,entah kapan terkabulnya,itu diluar wewenang kita,kita hnya bersikap pasrah melakukan apa yang menjad9 tanggung jawab kita.

 SEKIAN TERIMA KASIHPost a Comment