Monday, 10 August 2015

bahasa jawa


Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh Bismillah alhamdulillah assolatu wassalamu ala wamawalah... Monggo sareng sareng kito panjatkan puja puji syukur kehadirat ALLAH SUBHANA WATA'ALA kengeng punopo perkawes rohmat lan hidayaipun kito tseh saget kepanggeh teng majlis puniko kang fainsya allah mubarrok .amin ya robbal alamin... Teng mriki kulo boten saget nulis katah katah amergi mengke jnengan sami bosen,kulo minangkani kaum dhoif sakderengipun nyuwun sedoyo kalepatan seng kathah bok menawi npo engkah kulo utaraken atawin kulo jelasaken enten klinta klentunipon,bok menawi bermanfaat njeh monggo sateng sareng sareng dilampahi tapi nk bok menawi salah kulo nyuwun koreksi lan solusine panjenengan sami. Sholawat soho salam mugi tetep tercurahaken kagem baginda nabi besar akhiruzzaman njeh puniko nabi muhammad saw,mugi mugi kulo panjenengan besok teng yaumul kiamah kanti diakui ummatipun lan disyafaai beliau. Mumpung sakniko taseh wulan syawal kulo atas nama pribadi haturaken selamat hari raya idul fitri mugi mugi siam kulo lan panjenengan teng wulan romadlon puniko ditampi kalian ALLAH SWT lan angsal ganjaran engkang sak mestinipon. Cekap semanten hatur kawulo jaza kumullah khoirul jaza,jaza kumullah khoirul katsiro Wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullah wabaro katuh
Post a Comment